یه روز پر از دلتنگی

این که هر لحظه فک کنی که داری از دستش میدی

اینکه هر لحظه فک کنی دیگه شاید فردا نباشه واسه تو

فقط لحظه های باهاش بودن رو ازت میگیره

و اون با همه ی عشقش ...

اینکه هر لحظه فک کنی یه روز دیگه نمی بینیش فقط داغونت میکنه ار درون و اونو از درونُ‌ بیرون

و فقط اشک میاره چه برای چشمای خودت چه اون

و لحظه های که شاید تا آخر عمر بخاطر سختیشون فراموش نکنی

نه ، حتما انقد لحظه های قشنگ خواهید داشت که اونارو فراموش کنین .

نمی خوام همه ی لحظه هات پر از فکر رفتن من باشه ،‌پر از فکر یه لحظه نبودنم

چون نمی ذارم که اینجور بشه .

/ 0 نظر / 15 بازدید